Τμήμα Χορωδίας
Η συνέχιση της παράδοσης δεν περιορίζεται μόνο στο χορό αλλα και στο τραγούδι. Έτσι και η χορωδία μας είναι θεμελιώδες στοιχείο του συλλόγου μας. Μας αντιπροσωπεύει σε πολυάριθμες εκδηλώσεις παρουσιάζοντας ενα πλούσιο ρεπερτόριο.