Τμήμα Νέων
Τα μεγαλύτερα "παιδιά" ηλικίας 15-25 αποτελούν το τμήμα των Νέων. Όπως θα δείτε και από το φωτογραφικό μας υλικό η συμμετοχή του τμήματος δεν περιορίζεται μόνο στις εκδηλώσεις αλλα και σε ταξίδια εκτός του Ελλαδικού χώρου.